Buletin informativ
BULETIN INFORMATIV
DISEMINAREA INFORMATIEI PRIVIND MEDIUL

Baza legala HG 878/2005- Privind accesul publicului la informatia privind mediul

Operatorul economic SC FRANCESCA INDUSTRIES SA cu sediul in Pitesti, str. Nicolae Balcescu, nr.173, cu domeniul de activitate cod CAEN 1413, fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp), desfasurata la punctul de lucru din Pitesti, str. Nicolae Balcescu nr 173, jud. Arges, reglementat prin Autorizatia de mediu nr.313/10.09.2010, revizuita la 13.03.2018, pune la dispozitia publicului prin diseminare activa, urmatoarele informatii privind mediul:


-in perioada octombrie – decembrie 2018, nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente iminente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu;

-cerintele si conditiile specifice stabilite de Autorizatia de mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor, sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii 211/2011- privind gestiunea deseurilor si a HG 856/2002-privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoaseCEL MAI BUN FURNIZOR DIN SUD ESTUL EUROPEI